Po spuštění programu nevidím celou galerii, ale jen část, popř. nezobrazuje se mi protokol k simulaci, jen prázdná stránka s chybovou hláškou či nefunguje drag&drop. Co s tím?

Všechny tyto problémy souvisí s oprávněním k jednotlivým složkám, zejména ve Windows 10. Tento OS velmi zajímavě pracuje s oprávněním ke složkám, které se nacházejí v C:\Program Files\, popř. C:\Program Files (x86)\ a kde je defaultně nainstalován program Virtual CRASH. Problém nastává sporadicky a nelze vypozorovat ani konkrétní konfiguraci HW a SW počítače. Řešení jsou v zásadě dvě:

  1. Nastavíte oprávnění ke složce a všem podsložkám, kde je nainstalován program Virual CRASH, na Everyone RW.
  2. Překopírujete instalaci programu (celou složku „vizi“) jinam, např. do C:\Users\konkrétní_uživatel. Následně si znovu vytvořte zástupce na nové umístění. Alternativně můžete program odinstalovat a znovu nainstalovat do jiné složky, tím se vyřeší jak zástupce, tak asociace příponami souborů.