Řešení jednoduché nehody (kolmý střet)

Ve videu níže je postup (bez komentáře), jak vyřešit střet, postřetový pohyb i předstřetový pohyb vozidel při jednoduché nehodě na křižovatce. Následně jsou s pomocí kamer řešeny výhledové poměry. Video je tvořeno ve verzi 3.0, nicméně ve verzi 4.0 je postup zcela shodný. Cel řešení trvá cca 6 minut.