Zobrazení veličin v popiscích

Zde je (snad) kompletní přehled veličin, které lze zobrazovat v dynamických popiscích. Připomínám, že označení veličiny pro zobrazení patří do složených závorek {} a za dvojtečkou je možné upřesnit počet desetinných míst, na která se má daná veličina zobrazovat:

 • name – název objektu
 • t – čas v sekundách (vztaženo k času 0 simulace)
 • s – dráha v metrech (pohyb těžiště od času 0 s)
 • v – rychlost v km/h
 • vx – X-ová složka vektoru rychlosti v km/h
 • vy – Y-ová složka vektoru rychlosti v km/h
 • vz – Z-ová složka vektoru rychlosti v km/h
 • vni – směr vektoru rychlosti ve stupních (pozor – jedná se o absolutní hodnotu, na rozdíl od jejího zadávání či protokolu , kde je relativní vůči úhlu natočení vozidla)
 • vnz – sklon vektoru rychlosti ve stupních
 • roll – úhel natočení kolem osy X ve stupních
 • pitch – úhel natočení kolem osy Y ve stupních
 • yaw – úhel natočení kolem osy Z ve stupních
 • a – zrychlení vozidla v m/s2
 • ax – X-ová složka vektoru zrychlení vozidla v m/s2
 • ay – Y-ová složka vektoru zrychlení vozidla v m/s2
 • az – Z-ová složka vektoru zrychlení vozidla v m/s2
 • avx – úhlová rychlost vozidla kolem osy X ve stupních za sekundu
 • avy – úhlová rychlost vozidla kolem osy Y ve stupních za sekundu
 • avz – úhlová rychlost vozidla kolem osy Z ve stupních za sekundu